null Một bệnh viện ở Bạc Liêu bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19

Video
Thứ sáu, 06/08/2021, 16:53
Màu chữ Cỡ chữ
Một bệnh viện ở Bạc Liêu bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19
Một bệnh viện ở Bạc Liêu bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19

Số lượt xem: 102

 
 
CỔNG THÔNG TIN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Email:
covid19baclieu@baclieu.gov.vn