null Thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu

Video
Thứ hai, 23/08/2021, 09:41
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu
Thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 141

 
 
CỔNG THÔNG TIN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Email:
covid19baclieu@baclieu.gov.vn